Stöd i krisen

Falck Healthcare – stöd i kris och vardag

Alla påverkas vi av pandemin och alla reagerar vi olika när vardagen plötsligt förändrats. Falck Healthcare erbjuder anpassat stöd för att möta de behov som finns ute i verksamheterna, både för den enskilda individen och för hela arbetsgruppen.

Krisstöd och krishantering

Få tillgång till en dygnet-runt-öppen telefonjour där chefer och drabbade medarbetare får snabb kontakt med erfarna krisspecialister i Falck Healthcares kristeam och omedelbar handledning i att hantera krisen. 

Krisstöd

Samtalsstöd för era medarbetare

Genom vårt personalstöd får era medarbetare råd av experter för att hantera situationer i livet som kan uppstå både privat och i arbetet. Personalstödet är anonymt och finns tillgängligt alla timmar på dygnet, året runt. 

Erbjud personalen fysisk behandling

Ge medarbetarna möjligheten att uppsöka specialister vid besvär i kroppens led- och muskelsystem. Vårt nätverk av naprapater, fysioterapeuter och kiropraktorer sträcker sig över hela landet och inom 72 h har medarbetaren en inbokad tid.

Fysisk behandling

Skandinaviens största koncern inom hälsa i arbetslivet

Vi skapar trygghet i företag, organisationer och försäkringsbolag. Vi ser till att chefer och anställda har någonstans att vända sig, för att bli effektivare på sitt arbete och hälsosammare mot sig själva. Det kan innebära samtalsstöd för personalen, psykologbehandlingar för ledningsgruppen, krisstöd när något oväntat skett, eller fysioterapeutbehandlingar för att motverka smärta och förbygga skador.

Redan en del av oss?

Trygg Rygg - kliniker över hela landet

Ta del av vårt stora nätverk av terapeuter. Vi finns över hela landet, när och var du än behöver fysisk behandling. Vid behandlingen får du individuella tips och råd på hur du ska förstärka din fysiska funktion och förebygga återkommande eller förvärrade besvär.

Få hjälp och stöd

Telefonjour dygnet runt

Vi har en öppen jour för samtals- och krisstöd, där vi handleder och avlastar er personal. Ring oss när du behöver stöttning vid en kris, eller när det bara kör ihop sig och känns kaotiskt, både privat eller på arbetet. Alla samtal är anonyma gentemot arbetsgivaren.