Samtalsstöd till personalen

Genom anonyma samtal med en leg. psykolog, psykoterapeut, socionom, jurist eller ekonom från oss, får medarbetaren snabb och kostnadsfri hjälp att komma vidare med utmaningarna i livet.

Låt era medarbetare få stöd i att hantera livet, både privat och i arbetet. För oss flesta uppstår någon gång situationer som påverkar vår hälsa. Att då få ett snabbt och professionellt stöd kan minska risken för sjukskrivning. Målet med samtalen är att medarbetaren ska återfå kontrollen över livssituationen och lyckas må bra igen. 

Såhär går ett stödsamtal med medarbetarna till

Personalstödet är tillgängligt dygnet runt, årets alla dagar. Medarbetaren kan med andra ord ringa så fort – och så ofta – som en stöttande knuff i rätt riktning behövs. Samtalen är helt anonyma, ingenting som sägs når arbetsgivaren. 

Stödsamtalen kan exempelvis handla om: 

 • Stress, utbrändhet, mobbning, samarbetsproblem kopplat till arbetsplatsen. 
 • Relationsproblem, skilsmässa, tvister, dödsfall, ekonomiska problem, juridiska svårigheter, missbruksproblem eller problem med barnen.

Vägledning av leg. psykolog, psykoterapeut, socionom m.fl.

Eftersom Falck Healthcare är ledande inom hälsa i arbetslivet så har vi många kompetenser knutna till oss runt om i landet och internationellt. Ansluter ni företaget till oss så har ni tillgång till en uppskattad personalvårdsförmån som är skattefri om den erbjuds till alla på arbetsplatsen.

Alla medarbetare får då fri tillgång till:

 • Obegränsat antal samtal via telefon med en socionom 
  Första samtalet görs alltid av en socionom som bedömer situationen.
  Därefter väljer socionomen att själv vägleda medarbetaren, eller låta medarbetaren tala med en psykolog eller psykoterapeut – om det är sådan vägledning som behövs – eller en jurist eller ekonom om situationen påvisar det.
 • Upp till fem samtal per ärende med leg. psykolog eller psykoterapeut 
  Via telefon, fysiska besök eller videosamtal.
 • Upp till fem samtal per ärende med jurist eller ekonom 
  Via telefon eller videosamtal. Kontakta oss för juridisk rådgivning. 

Efter vägledningen får arbetsgivaren en avidentifierad notis om att någon har tagit kontakt med Falck Healthcare, resten är anonymt, liksom namn och anledning till samtalet.

 

Fler av Falck Healthcares tjänster

Trygga hälsan på arbetsplatsen

Över en miljon människor har på olika sätt möjlighet att använda sig av våra tjänster. Som kund hos oss har medarbetarna tillgång till vår telefonjour dygnet runt, alla dagar på året.

Stödsamtal för dig som medarbetare

Ring oss så fort du behöver en stöttande knuff. Du har möjlighet att få stöttning av en socionom, leg. psykolog eller psykoterapeut, jurist eller ekonom.